Witamy na stronach Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Szczecinku Witamy na stronach Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Szczecinku

     

Jesteśmy partnerami Lasów Państwowych w zakresie specjalistycznych opracowań:

· planów urządzenia lasu,
· programów ochrony przyrody,
· operatów siedliskowych,
· operatów geodezyjnych,
· opracowań fitosocjologicznych,
· inwentaryzacji stanu zdrowotnego i sanitarnego drzewostanów oraz
· strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.

Dodatkowo realizujemy szeroki zakres usług dla innych podmiotów, między innymi:

· plany urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia lasu oraz inwentaryzacje stanu lasu

  dla lasów innych form własności (w tym, tzw. opis taksacyjny lasu dla lasów prywatnych),
· programy ochrony rezerwatów i parków narodowych,
· inwentaryzacje przyrodnicze,

· inwentaryzacje dendrologiczne,

· opracowania fitosocjologiczne i siedliskowe (w tym, analizy laboratoryjne gleb),
· numeryczne i interaktywne mapy,
· numeryczne bazy danych,

· opracowania z wykorzystywaniem teledetekcji ,

· opracowania z zakresu inżynierii leśnej.

Nasze opracowania opierają się na systemach informacji przestrzennej (GIS).

Jesteśmy otwarci na wyzwania nietypowe i wymagające niekonwencjonalnych rozwiązań.

Posiadamy certyfikaty

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

Microsoft Software Assets Management

Jesteśmy firmą posiadającą doświadczoną kadrę inżynierską dysponującą wiedzą w zakresie urządzania lasu, siedliskoznawstwa, fitosocjologii, gleboznawstwa, gospodarki leśnej, inżynierii środowiska oraz ochrony przyrody i środowiska.

Zapraszamy do współpracy !

Pozdrawiamy