Przejdź do komentarzy

BULiGL Oddział w Gorzowie Wielkopolskim BULiGL Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

 

 

Oddział Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gorzowie Wlkp. prowadzi swoją działalność w zachodniej części kraju od wybrzeża Bałtyku do Puszczy Lubuskiej. Opracowuje operaty urządzenia lasu, dokumentację geodezyjną i mapy numeryczne. Przetwarza obrazy cyfrowe z wykorzystaniem technik teledetekcji i fotogrametrii, tworzy systemy informacji przestrzennej (SIP). Wykonuje prace z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu: plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, dokumentacje do ich utworzenia oraz inwentaryzacje przyrodnicze i programy ochrony przyrody w nadleśnictwach. Sporządza dokumentacje gleboznawcze, siedliskoznawcze, florystyczne, fitosocjologiczne i z zakresu inżynierii leśnej.

Oferujemy szeroki wachlarz usług z zakresu urządzania lasu, sozologii, kartografii oraz w dziedzinach pokrewnych. Wybrane produkty prezentujemy ponizej:

  • Mapa podziału administracyjnego RDLP:    otwórz plik
  • Opracowania dla jednorodnych przyrodniczo obszarów:    otwórz plik
  • Plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:    otwórz plik
  • Atlas - mapa drzewostanów:    otwórz plik
  • Mapa przeglądowa ochrony przeciwpożarowej:    otwórz plik
  • Szkicownik leśniczego:     otwórz plik
  • Atlas Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych:    otwórz plik
  • Mapa podziału administracyjnego nadleśnictwa:    otwórz plik

Jesteśmy firmą posiadającą doświadczoną kadrę inżynierską dysponującą wiedzą w zakresie urządzania lasu, siedliskoznawstwa, fitosocjologii, gleboznawstwa, gospodarki leśnej, inżynierii środowiska oraz ochrony przyrody i środowiska.

Zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia
 
Lokalizacja w terenie - GPS
Pomiary odległości i wysokości – dalmierz laserowy z wysokościomierzem
Ortofotomapa – korekta granic i zasób informacji
 
 
     

Ogłoszenia Ogłoszenia

♦  Ogłoszenie

Oferta pracy

Aktualności Aktualności

Oddział BULiGL w Gorzowie Wlkp. podjął wyzawanie w akcji  #GaszynChallenge.

https://youtu.be/gQsSKmM5gwQ

Ciekawe strony: Ciekawe strony: