Pomiary geodezyjne i dokumentacja geodezyjna Pomiary geodezyjne i dokumentacja geodezyjna

 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zatrudnia ponad 40 geodetów skupionych w 12 Oddziałach, w pracowniach geodezyjnych, z czego większość posiada uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

Wykształcona i doświadczona kadra, dysponująca nowoczesnym sprzętem geodezyjnym oraz w pełni zinformatyzowaną technologią robót stawia BULiGL w rzędzie czołowych firm funkcjonujących na polskim rynku usług geodezyjnych.

 

Przez szereg lat istnienia Nasze Biuro zdobyło doświadczenie w szeregu pracach geodezyjnych. Wśród nich znalazły się:

 • prace przygotowawcze do Planu Urządzenia Lasu,
 • aktualizacja i modernizacja ewidencji gruntów,
 • przygotowanie dokumentacji do celów prawnych,
 • rozgraniczenie nieruchomości - w tym związane ustaleniem linii brzegu,
 • podział nieruchomości, w tym związany z wydzieleniem pasa drogowego,
 • wznowienie znaków granicznych,
 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
 • prace związane z tworzeniem  Systemu Identyfikacji Działek Rolnych – LPIS,
 • prace związane z kontrolą obszarów objętych dopłatami   bezpośrednimi (Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli – IACS),
 • aktualizacja map wektorowych poziomu 2 (V Mapa Level 2),
 • aktualizacja i dostosowanie bazy danych obiektów topograficznych (TBD) do struktur BDOT10k.

 

Wśród zleceniodawców Biura znajdują się głównie Nadleśnictwa, ale i w znacznej mierze Agencje Nieruchomości Rolnych, Jednostki Samorządowe, Rejonowe Zarządy Infrastruktury, a także Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.