Publikacje Publikacje

 

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM ukazała się publikacja zbiorowa pod redakcją naukową dr. Macieja Nowaka pt. "GIS i dane przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko. Podręcznik dobrych praktyk."

W publikacji poruszono szeroki zakres zagadnień związanych z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu środowiskiem.

Pracownicy Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej opracowali dwa rozdziały, poświęcone standaryzacji informacji o siedliskach i zbiorowiskach roślinnych oraz danych urządzeniowych w Banku Danych o Lasach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

Ostoje ptaków w Polsce

Wyniki inwentaryzacji Cześć I

 

 

Wyniki aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych

w Lasach Państwowych na dzień:

1 stycznia 2019 r.

1 stycznia 2018 r.

1 stycznia 2017 r.

1 stycznia 2016 r.

1 stycznia 2015 r.

1 stycznia 2014 r.

1 stycznia 2013 r.

1 stycznia 2012 r.

1 stycznia 2011 r.

1 stycznia 2010 r.

 

Wyniki aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych

w lasach poza zarządem PGL Lasy Państwowe na dzień:

1 stycznia 2019 r.

1 stycznia 2018 r.

1 stycznia 2017 r.

1 stycznia 2016 r.