O Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej O Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji opracowuje operaty urządzenia lasu, dokumentację geodezyjną (w pełnym asortymencie) i mapy numeryczne. Przetwarza obrazy cyfrowe z wykorzystaniem technik teledetekcji i fotogrametrii, tworzy systemy informacji przestrzennej (SIP).

Wykonuje prace z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu: plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, dokumentacje do ich utworzenia oraz inwentaryzacje przyrodnicze i programy ochrony przyrody w nadleśnictwach.
Sporządza dokumentacje gleboznawcze, siedliskoznawcze, florystyczne, fitosocjologiczne i z zakresu inżynierii leśnej.

Strategia Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na lata 2015-2024 Strategia Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na lata 2015-2024

Dnia 4 marca 2015 r. Dyrektor BULiGL Zarządzeniem nr 4/2015 zatwierdził i wprowadził do stosowania Strategię Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na lata 2015-2024. Dokument ten  określa misję i cele działania BULiGL, potencjalne kierunki rozwoju oraz formułuje projekty optymalizacyjne, zwiększające potencjał firmy i polepszające jej funkcjonowanie. 

Piszą o nas Piszą o nas

♦ Przegląd Geodezyjny nr 7/2017 "Jubileusz Geodety Kazimierza Rychlika - nieprzerwanie 60 lat pracy w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej" - Marta Wałachowska

♦ Przegląd Geodezyjny nr 10/2017 str. 29-30 "Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z perspektywy 60 lat istnienia" - Alicja Paulina Tuszyńska

♦ Serwis Esri Polska - arcana GIS - LEMAN - środowisko wspierające tworzenie map leśnych - Andrzej Talarczyk i Izabela Nalborczyk.

♦ ŚRODOWISKO 10/2017 - Naszą rolą była inwentaryzacja - Bożydar Neroj.

♦ Serwis Esri Polska - arcana GIS - Gromadzenie i udostępnianie informacji w Banku Danych o Lasach - Andrzej Talarczyk i Marcin Myszkowski.

♦ PRZEGLĄD TECHNICZNY 1/2017 - Złoty Inżynier 2017 - jednym z kandydatów jest Szef Produkcji w BULiGL - Bożydar Neroj. 

♦ Przegląd Geodezyjny nr 11/2016 str. 41 „60 lat Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej" - Marta Wałachowska (Główny Geodeta w BULiGL).

LAS POLSKI - Aktualności: Jubileuszowe uroczystości z okazji 60-lecia powstania Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej odbyły się 4 października.

LAS POLSKI 19/2016 str. 8 - 11 „Planowanie urządzeniowe podstawą koegzystencji człowieka z lasem" - Emilian Szczerbnicki.
"Dane o stanie polskich lasów zebrane z okresu działalności BULiGL, tj. z ostatnich 60 lat, potwierdzają właściwą koegzystencję człowieka z odnawialnymi ekosystemami leśnymi (...)" 

LAS POLSKI 19/2016 str. 11 - 12 „Nowe narzędzia, stara idea" – rozmowa Emiliana Szczerbnickiego z Adamem Szemplińskim - Dyrektorem BULiGL w latach 1985-2008.

 LAS POLSKI 10/2016 str. 22 - 24 "Urządzeniowy miszmasz" - Emilian Szczerbnicki.
"Specjaliści od planowania lasu co jakiś czas zgłaszają problemy, na jakie natrafiają w trakcie postępowania planistycznego w dużych kompleksach leśnych objetych ochroną Natura 2000 (...)"
Wypowiedź m.in. Jacka Koby - Dyrektora Oddziału BULiGL w Lublinie i  Pawła Guzikowskiego - Dyrektora Oddziału BULiGL w Gorzowie Wlkp.

♦ PRZEGLĄD LEŚNICZY 9/2016 str. 29 - 30 "60 lat minęło (1956-2016) Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej" - Władysław Kusiak. Relacja z obchodów uroczystości jubileuszowych.

PRZEGLĄD LEŚNICZY 8/2016 str. 22 Najnowsze wydarzenia: „4 października Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej świętowało w Sękocinie Starym 60-lecie istnienia (…)"

Strona internetowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie - Aktualności - 60 lat istnienia BULiGL

Strona internetowa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi - Aktualności: 60 lat w służbie leśnictwa.

Logo BULiGL Logo BULiGL

Kliknięcie na poniższy obrazek umożliwia pobranie archiwum zawierające logo BULiGL wraz z zasadami jego prezentacji. 

Ważne Ważne

Od 1 stycznia 2017 r. organem założycielskim naszej firmy jest Minister Środowiska:
"Art. 121. Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy funkcję organu założycielskiego przedsiębiorstw państwowych:
1) Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z siedzibą w Sękocinie Starym, przejmuje minister właściwy do spraw środowiska;" - Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.