Laboratorium Laboratorium

Laboratorium Gleboznawcze przy krakowskim Oddziale BULiGL ma ponad trzydziestoletnią historię. Powstało w roku 1975 w ramach Pracowni Gleboznawczo-Siedliskowej. Od 1 stycznia 2006r. laboratorium stało się samodzielną jednostką działającą pod nazwą:
Laboratorium Gleboznawcze Oddziału BULiGL w Krakowie.

 

Laboratorium Gleboznawcze wykonuje badania chemiczne i badania właściwości fizycznych gleby. Klientem Laboratorium mogą być wszystkie oddziały BULiGL, Lasy Państwowe oraz inne podmioty gospodarcze i osoby prywatne.

Laboratorium jest członkiem Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych

POLLAB, gdzie jest zarejestrowane pod nr 706.

Wysoką jakość swoich badań zapewnia stosując system zarządzania zgodnie z wymaganiami aktualnego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

 

Zakres badań i analiz

Cennik analiz

Galeria fotografii

Kontakt z laboratorium

 

Certyfikat akredytacji
Laboratorium Gleboznawczego
BULiGL Oddział w Krakowie
w zakresie akredytacji nr AB 945.