Zmiana na stanowisku Zastępcy Dyrektora BULiGL Zmiana na stanowisku Zastępcy Dyrektora BULiGL

Od dnia 1 lutego 2017 r. Zastępcą Dyrektora BULiGL jest Pan Adam Wasiak.

Dotychczasowy Zastępca Dyrektora - Pan Stanisław Zajączkowski, objął stanowisko Doradcy Dyrektora BULiGL.

Kierownictwo BULiGL Kierownictwo BULiGL

 
       Dyrektor         BULiGL Zastępca Dyrektora BULiGL Doradca Dyrektora BULiGL
  Janusz Dawidziuk    Adam Wasiak Stanisław Zajączkowski
 
Główny Księgowy Szef Produkcji Główny Geodeta  Główny Informatyk 
Małgorzata Wieteska Bożydar Neroj Marta Wałachowska Andrzej Talarczyk