Aktualności ze świata przyrody Aktualności ze świata przyrody

Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 16 - link
 
Biuletyn Komisji Europejskiej o przyrodzie i bioróżnorodności nr 41 - link
 
Biuletyn Komisji Europejskiej o przyrodzie i bioróżnorodności nr 40 - link
 
Biuletyn Komisji Europejskiej o przyrodzie i bioróżnorodności nr 39 - link
 
Biuletyn Komisji Europejskiej o przyrodzie i bioróżnorodności nr 38 - link
 
Biuletyn  Komisji Europejskiej o przyrodzie i bioróżnorodności nr 37 link
Biuletyn Komisji Europejskiej o przyrodzie i bioróżnorodności  nr 36 link

 

Wyniki badania opinii publicznej na temat ochrony przyrody opublikowała Komisja Europejska link

Ciekawe wyniki dotyczą znajomości Natury 2000. Okazało się, że aż 73% respondentów nigdy nie słyszało o Naturze 2000, 16% słyszało, ale nie wie co to jest, a tylko 13% słyszało i wie na czym ona polega. Niestety nie opublikowano wyników z poszczególnych krajów, a jedynie zbiorcze.

 Poniżej skan z cytowanego zestawienia: 

 

 

Więcej...