Szanowni Państwo,

W związku z realnym zagrożeniem zdrowia i życia, związanym z występowaniem na terenie Polski wirusa SARS-CoV-2 i zagrożeniem zachorowania na COVID-19, mając na uwadze Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.poz.491) oraz wykazując troskę o zdrowie i bezpieczeństwo naszych kontrahentów i pracowników informujemy, że Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku od dnia 30 marca 2020 r. do odwołania znacznie ograniczyło działalność w siedzibie Oddziału w Białymstoku i przeszło na zdalny tryb pracy.

Uprzejmie informujemy, że preferowaną formą kontaktu z nami jest poczta elektroniczna.

Korespondencję do nas prosimy kierować na adres: sekretariat@bialystok.buligl.pl

Kontakt telefoniczny uzyskacie Państwo pod numerami: +48 85 7131517 lub +48 668 009 746.

Dane kontaktowe kierownictwa dostępne są na stronie Oddziału w zakładce Kontakt:

https://www.buligl.pl/web/bialystok/kontakt

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

 

 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku jest podmiotem gospodarczym świadczącym usługi inwentaryzacyjne i planistyczne w zakresie specjalistycznych opracowań związanych z leśnictwem i środowiskiem przyrodniczym:

 • planów urządzenia lasu dla jednostek lasów państwowych i innych
 • uproszczonych planów urządzenia lasu,
 • planów ochrony rezerwatów
 • planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
 • programów ochrony przyrody,
 • operatów siedliskowych,
 • operatów geodezyjnych,
 • opracowań fitosocjologicznych,
 • inwentaryzacji stanu zdrowotnego i sanitarnego lasu,
 • inwentaryzacji przyrodniczych,
 • strategicznych ocen oddziaływania na środowisko projektów i przedsięwzięć,
 • ekspertyz dendrologicznych (określanie wieku drzew stojących),
 • ekspertyz dot. zagospodarowania i przebudowy drzewostanów w obszarach klęskowych,
 • i innych związanych z leśnictwem i ochroną przyrody.
 
  
 
Jesteśmy firmą posiadającą doświadczoną kadrę inżynierską, dysponującą wiedzą w zakresie urządzania lasu, siedliskoznawstwa, fitosocjologii, gleboznawstwa, gospodarki leśnej, inżynierii środowiska oraz ochrony przyrody i środowiska. Działamy od 1956 r. łącząc doświadczenia wynikające z wieloletniej praktyki i najnowsze technologie wspomagające pracę w terenie i biurze.
Przy prowadzeniu projektów współpracujemy ze światem nauki. Podejmujemy się prac wymagających szerokiej wiedzy i wizjonerstwa np: inwentaryzacja przyrodnicza trasy Kolei Dużych Prędkości (Wrocław-Łódz-Poznań), prace siedliskowe i definitywne urządzanie Białowieskiego Parku Narodowego czy prognoza oddziaływania na środowisko programu „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich (…)” – projektu dla 55 nadleśnictw położonych w Sudetach i Karpatach.
Nasze opracowania opierają się na ortofotomapach o dużej rozdzielczości i systemach informacji przestrzennej (GIS).
Jesteśmy otwarci na wyzwania nietypowe i wymagające niekonwencjonalnych rozwiązań.   
 
 

Materiał promocyjny BULiGL Oddział w Białymstoku (prezentowany na targach leśnych)

                                                     
Zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia
 
Lokalizacja w terenie - GPS
Pomiary odległości i wysokości – dalmierz laserowy z wysokościomierzem
Ortofotomapa – korekta granic i zasób informacji