COVID-19 COVID-19

Szanowni Państwo,

      w związku z zagrożeniem związanym z występowaniem na terenie Polski koronawirusa SARS-CoV-2 (wywołującego chorobę COVID-19), mając na uwadze rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemi oraz troskę o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Kontrahentów i Pracowników informujemy, że Zarząd Biura Urządzania Lasu i Geodezji do dnia 31 sierpnia 2020 roku, nadal utrzymuje zdalny tryb pracy z rotacyjną obecnością kierownictwa i części pracowników zaangażowanych w utrzymanie ciągłości pracy biura.

Korespondencję proszę kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zarzad.buligl.pl

Kontakt telefoniczny z sekretariatem Zarządu BULiGL: 668 443 017, (22) 82 53 423.  

Kierownictwo Przedsiębiorstwa pozostaje w stałym kontakcie – dane kontaktowe dostępne w zakładce pod adresem  https://buligl.pl/web/buligl/kontakty

Decyzję w sprawach  organizacyjnych funkcjonowania Oddziałów BULiGL w warunkach ograniczeń profilaktycznych COVID-19 podejmują dyrektorzy oddziałów/pracodawcy uwzględniając bieżącą sytuację i okoliczności. Informacje o funkcjonowaniu oddziałów BULiGL są zamieszczane na bieżąco na ich stronach internetowych, do których linki znajdują się na górze strony.

O BULiGL O BULiGL

 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej opracowuje operaty urządzenia lasu, dokumentację geodezyjną (w pełnym asortymencie) i mapy numeryczne. Przetwarza obrazy cyfrowe z wykorzystaniem technik teledetekcji i fotogrametrii, tworzy systemy informacji przestrzennej (SIP). 
Wykonuje prace z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu: plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, dokumentacje do ich utworzenia oraz inwentaryzacje przyrodnicze i programy ochrony przyrody w nadleśnictwach. 
Sporządza dokumentacje gleboznawcze, siedliskoznawcze, florystyczne, fitosocjologiczne i z zakresu inżynierii leśnej.

Plan na las Plan na las


                                        

                                                            Pełna wersja filmu

Publikacje Publikacje

♦ Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wydało pozycję książkową "Wykonawstwo planów urządzania lasu dla nadleśnictw Lasów Państwowych w latach 1946-2017".

Książka ta przedstawia zestawienia tabelaryczne wszystkich planów urządzania lasu wydanych w okresie powojennym dla nadleśnictw LP według podziału administracyjnego i podmiotów wykonujących te plany.

Bogato ilustrowana publikacja przedstawia historię zmian organizacyjnych w Lasach Państwowych w okresie powojennym i organizacyjną ewolucję na tym tle Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

 

♦ Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w ramach prac nad Bankiem Danych o Lasach przygotowało opracowanie przedstawiające wyniki aktualizacji powierzchni leśnej i zasobów drzewnych według stanu na dzień 1 stycznia 2018 r. dla lasów pozostających poza zarządem PGL Lasy Państwowe.

Publikacja ta obejmuje następujące formy własności: lasy prywatne, lasy gminne, lasy Skarbu Państwa w zarządzie parków narodowych, lasy w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz inne lasy Skarbu Państwa.

Opracowanie to, co do formy, nawiązuje do publikacji danych z aktualizacji dla lasów w zarządzie Lasów Państwowych.

   

Aktualności Aktualności

♦ Lasy Państwowe podpisały umowę z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na przeprowadzanie już czwartego spisu polskich zasobów leśnych. Do 2024 r. będzie trwała kolejna edycja Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów (WISL). Więcej o WISL.

♦ Prezydent RP Andrzej Duda 5 marca 2020 r. powołał Michała Piotra Wosia na urząd ministra środowiska. Ministerstwo Środowiska jest organem założycielskim BULiGL.

https://youtu.be/YervdOIycN4

♦ „Bank Danych o Lasach - informacja w zasięgu ręki" to tytuł konferencji zorganizowanej przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz Dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, która odbyła się 6 marca 2019 roku w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym pod patronatem wiceminister środowiska pani Małgorzaty Golińskiej.

Podczas konferencji podsumowano dziesięcioletni okres istnienia BDL. Doprecyzowano także jego rolę w zaspokajaniu potrzeb informacyjnych Lasów Państwowych, szeregu innych interesariuszy, jak i społeczeństwa oraz przyjęto kierunki dalszego rozwoju.

♦ 39 pracowników BULiGL ukończyło studium podyplomowe "Urządzanie lasu" zorganizowane na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W dniu 19 października 2018 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów.

♦  Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej otrzymało Dębową statuetkę "Przeglądu Leśniczego" dla Leśnej Instytucji Roku 2016.

♦ Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zdobyło Godło Najwyższa Jakość Quality International 2017 w kategorii QI PRODUCT - produkt najwyższej jakości - Bank Danych o Lasach oraz nagrodę specjalną - PERŁA QI.

    

 

♦  Leśne Gospodarstwa Węglowe

Nadchodzące wydarzenia Nadchodzące wydarzenia

Wybory do Samorządu Załogi

Piszą o nas Piszą o nas

♦ Przegląd Geodezyjny nr 10/2017 str. 29-30 "Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z perspektywy 60 lat istnienia" - Alicja Paulina Tuszyńska

♦ Serwis Esri Polska - arcana GIS - LEMAN - środowisko wspierające tworzenie map leśnych - Andrzej Talarczyk i Izabela Nalborczyk.

♦ ŚRODOWISKO 10/2017 - Naszą rolą była inwentaryzacja - Bożydar Neroj.

♦ Serwis Esri Polska - arcana GIS - Gromadzenie i udostępnianie informacji w Banku Danych o Lasach - Andrzej Talarczyk i Marcin Myszkowski.

 

więcej ...